ประมวลภาพสอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา2559

 ประมวลภาพสอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา2559

 >> ประมวลภาพวันสอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 และกลุ่มทดสอบความรู้
      วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2558   >> ประมวลภาพ

 >> ประมวลภาพวันสอบคัดเลือกนักเรียน ม.4  
      วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2558   >> ประมวลภาพ