เปิดโลกวิชาการ มอ.วิทยานุสรณ์ ครั้งที่ 9

เปิดโลกวิชาการ มอ.วิทยานุสรณ์  ครั้งที่ 9


new24

ขอเชิญร่วมงาน "เปิดโลกวิชาการ มอ.วิทยานุสรณ์  ครั้งที่ 9"

วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2559  เวลา 08:00 - 16:00 น.  

> การแข่งขันทักษะทางวิชาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้

> Play and Learn เพลินกับซุ้มกิจกรรมหลากหลาย

> รับฟังบรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิ


ดาวน์โหลดระเบียบและใบสมัคร (ส่งภายในวันที่ 15 มกราคม 2559)

***โครงการเปิดโลกวิชาการโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ครั้งที่ 9
***หนังสือเชิญเข้าร่วมงานเปิดโลกวิชาการ