มอ.ว จัดแถลงข่าว 5 กิจกรรมใหญ่ โอกาสครบ 11 ปี วันสถาปนา

มอ.ว จัดแถลงข่าว 5 กิจกรรมใหญ่ โอกาสครบ 11 ปี วันสถาปนา


    รองศาสตราจารย์ นพ.วรัญ ตันชัยสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ เปิดเผยว่า โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ ได้เริ่มก่อตั้งและจะเปิดการเรียนการสอนมาครบ 11 ปีในวันที่ 26 มกราคม 2559 โดยที่ผ่านมา โรงเรียนได้ประสบความสำเร็จในการผลิตเยาวชนที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อก้าวสู่สถาบันอุดมศึกษาศึกษา เพื่อเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าของประเทศชาติ ดังนั้น เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสดังกล่าว โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ จึงกำหนดจัด 5 กิจกรรมใหญ่ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสดังกล่าว

 

View the embedded image gallery online at:
http://psuwit.ac.th/index.php/11/285-5-11#sigFreeId27a6adbce3

  • พิธีส่งมอบครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ให้แก่โรงเรียนในโครงการ “ความร่วมมือเสริมทักษะทางวิชาการให้แก่นักเรียนโรงเรียนในเขตพื้นที่ภาคใต้ ระหว่างมูลนิธิชัยพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ โดยใช้การเรียนการสอนทางไกลแบบสื่อสารสองทาง” ในวันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2559
  • งาน เปิดโลกวิชาการ มอ.วิทยานุสรณ์ ครั้งที่ 9 ในวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2559
  • การจัด มอ.ว. มินิมาราธอน ครั้งที่ 3 ในวันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2559
  • กิจกรรมสื่อสารผ่านวิทยุสมัครเล่น ระหว่างนักเรียน กับ นักบินอวกาศบนสถานีอวกาศนานาชาติ ขณะโคจรผ่านน่านฟ้าประเทศไทย ในกิจกรรม NASA ARISS Contact
  • กิจกรรม "โครงการ 1 ช่วย 9 ก้าวไปด้วยกัน"

    และเพื่อให้ข่าวการจัดกิจกรรมดังกล่าว ได้มีการเผยแพร่สู่สาธารณะชน และเพื่อเป็นการขอบพระคุณสื่อมวลชนที่ให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ ด้วยดีเสมอมา โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ จะ ได้จัดงานแถลงข่าวการจัดกิจกรรมและร่วมรับประทานอาหาร ในวันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2559 เวลา 10.00-13.00 น . ที่ห้องชัยพฤกษ์ ชั้น 2 โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ อำเภอหาดใหญ่