4 ก.พ. 2559 รับฟังบรรยายจากคุณครูลูกกอล์ฟ "เรียนอังกฤษอย่างไร ให้ทำข้อสอบ Entrance ได้"

4 ก.พ. 2559 รับฟังบรรยายจากคุณครูลูกกอล์ฟ "เรียนอังกฤษอย่างไร ให้ทำข้อสอบ Entrance ได้"


030259 1

โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ร่วมกับสมาคมเครือข่ายผู้ปกครองและครู จัดกิจกรรม "เรียนอังกฤษอย่างไร ให้ทำข้อสอบ Entrance ได้" โดยคุณครูลูกกอล์ฟ