รางวัลสถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านวิชาการ ระดับขั้นพื้นฐาน ขนาดใหญ่

รางวัลสถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านวิชาการ ระดับขั้นพื้นฐาน ขนาดใหญ่


    โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ได้รับรางวัลสถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านวิชาการ ระดับขั้นพื้นฐาน ขนาดใหญ่ ในการประกาศผล "รางวัลทรงคุณค่า เกียรติยศแห่ง สช." (OPEC AWARDS) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

***รายละเอียดเพิ่มเติม***