ประกาศผลสอบคัดเลือกรอบสองและยืนยันสิทธิ์โครงการ วมว. ปีการศึกษา 2559

ประกาศผลสอบคัดเลือกรอบสองและยืนยันสิทธิ์โครงการ วมว. ปีการศึกษา 2559


***ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง ประกาศผลสอบโครงการ วมว Hot news
***ผลสอบรอบสอง ปี 2559 แนบท้ายประกาศ มอ-หาดใหญ่ Hot news
***รายละเอียดรายงานตัวยืนยันสิทธิ์ปี 2559 Hot news
***แบบฟอร์มการยืนยันสิทธิ์ ปี 2559 Hot news
***แนวทางปฏิบัติการเป็นนักเรียน วมว Hot news