คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ เดินทางไปสัมมนา ณ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ เดินทางไปสัมมนา ณ วนาวารินรีสอร์ท

อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 7 - 9 มีนาคม 2559   >> ประมวลภาพ