ค่ายคณิตศาสตร์ มอ.ว. ปีที่ 6 (The 6th psu.wit math camp)

ค่ายคณิตศาสตร์ มอ.ว. ปีที่ 6 (The 6th psu.wit math camp)


โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จัดกิจกรรม "ค่ายคณิตศาสตร์ มอ.ว. ปีที่ 6 (The 6th psu.wit math camp)"
วันที่ 27-28 พ.ค. 2559
***สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม... กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์