๙ มิถุนายม ๒๕๕๙ ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี

๙ มิถุนายม ๒๕๕๙ ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี


psu12