กิจกรรมโครงการพัฒนาการเรียนรู้ ของนักเรียน ม.6/1 (วมว.)

กิจกรรมโครงการพัฒนาการเรียนรู้ ของนักเรียน ม.6/1 ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (วมว.)


01

4 มิถุนายน 2559
โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาการเรียนรู้ ศึกษาวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ภาษา กับนักเรียนโรงเรียนสตรีเอกชน Fujimigaoka High School
กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (วมว.)

29 Thai Students visited Fujimigaoka. They enjoyed shopping, eating lunch, and dancing together with Fujimigaoka High School Students.

 

อ้างอิงจาก

โรงเรียน Fujimigaoka High School 

View the embedded image gallery online at:
http://psuwit.ac.th/index.php/11/378-6-1#sigFreeId6940a4b37b