โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ งดการเรียนการสอน วันที่ 6 กรกฎาคม 2559

ประกาศโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ งดการเรียนการสอน วันที่ 6 กรกฎาคม 2559


เนื่องจาก เป็นวันที่ 1 ของเดือนเซาวาล (วันอีฎิ้ลฟิตริ) ฮิจเราะห์ศักราช 1437 ตรงกับวันพุธ ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ที่มา : สำนักจุฬาราชมนตรี