มอ.ว เข้าร่วมจัดนิทรรศการ งานบัวบาน ณ โรงเรียนอนุบาลสงขลา

มอ.ว เข้าร่วมจัดนิทรรศการ งานบัวบาน ณ โรงเรียนอนุบาลสงขลา


วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 มอ.ว ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการ งานบัวบาน - OPEN HOUSE 2559

ณ โรงเรียนอนุบาลสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา

S 12181514