กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2559

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม สัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2559


กำหนดการกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ภายในโรงเรียน 15 สิงหาคม 2559 เวลา 12:15 น.(คาบ 5) เป็นต้นไป

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1    >>ประมวลภาพกิจกรรม Hot news

แข่งขันละครวิทยาศาสตร์    สถานที่ เวทีลาน slope    เวลา คาบ 5 (60 นาที)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2    >>ประมวลภาพกิจกรรม Hot news

แข่งขัน Recycle Fashion Show   สถานที่ เวทีลาน slope    เวลา คาบ 7 (40 นาที)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3    >>ประมวลภาพกิจกรรม Hot news

แข่งขัน วิทยา ....ฟ้าแลบ    สถานที่ ห้องชัยพฤกษ์    เวลา คาบ 5 เป็นต้นไป

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4    >> ประมวลผลงานนักเรียน Hot news

แข่งขัน Science Song    สถานที่ เวทีลาน slope    เวลา คาบ 6 (60 นาที)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6    >>ประมวลภาพกิจกรรม Hot news

แข่งขัน วาดภาพตามจินตนาการทางวิทยาศาสตร์    สถานที่ ลานสหวิทยาคาร    เวลา คาบ 5 เป็นต้นไป

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

เตรียมอุปกรณ์ในการจัดนิทรรศการ 17-19 ส.ค.59


 

กำหนดการกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์  งานภายนอกโรงเรียน 16-19 สิงหาคม 2559

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  >>ประมวลภาพกิจกรรม Hot news

16 ส.ค.59 (งดการเรียนการสอน)  

เวลา 8.30 -16.00 น.  จัดซุ้มที่ลานหลังตึก NML  

17 -19 ส.ค.59 เวลา 7.30 -16.00 น.  อยู่ประจำซุ้มตามมอบหมาย

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 4 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

18 ส.ค.59  เวลา 9.00 -15.00 น.  เยี่ยมชมนิทรรศการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ใน มอ.
บันทึกในใบงาน ส่ง 15.00 น. ที่ครูที่ปรึกษา
แต่งกายด้วยชุดพละสี