เปลี่ยนแปลงกำหนดการงานคอนเสิร์ต "วิพิธทัศนา มอ.ว.รวมใจฯ"

ประชาสัมพันธ์ การเปลี่ยนแปลงกำหนดการงานคอนเสิร์ต "วิพิธทัศนา มอ.ว.รวมใจฯ"


โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการงานคอนเสิร์ต "วิพิธทัศนา มอ.ว.รวมใจฯ"

จากเดิม วันที่ 29 ตุลาคม 2559 จะขอเลื่อนออกไป ในส่วนของกำนดการใหม่จะแจ้งเพื่อทราบอีกครั้ง