รับสมัครสอบคัดเลือก ปีการศึกษา 2560

รับสมัครสอบคัดเลือก ปีการศึกษา 2560

***แจ้งประชาสัมพันธ์เนื่องจากระะบบมีความขัดข้องในช่วงสัปดาห์สุดท้ายก่อนปิดรับสมัคร ทางโรงเรียนจึงขอ
ขยายระยะเวลาการรับสมัครสอบเข้าศึกษาต่อม.1/ม.4 และทดสอบความรู้ของนักเรียน ป.5/ม.2 ประจำปีการศึกษา 2560 
สามารถสมัครได้ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2559 และขยายระยะเวลาการชำระเงินได้ถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 
สามารถสมัครได้ที่โรงเรียนจนถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน ณ ห้องธุรการ ไม่เว้นวันหยุดราชการ เวลา 09.00-16.00 น.

>> เข้าสู่ระบบรับสมัคร ออนไลน์ http://admission.psuwit.psu.ac.th/

psu16 4


ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อปีการศึกษา 2560 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้สมัคร

ทางโรงเรียนเปิดบริการรับสมัครสอบฯ ณ สำนักงานห้องธุรการ โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์

ตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 พ.ย 59 ในช่วงวันเวลาดังนี้

***วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09:00-11:30,1300-16:00น.
***เสาร์-อาทิตย์ เวลา 09:00-16:00 น.

สมัครสอบ

โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์

***เข้าสู่ระบบรับสมัคร

 psu14 2 1

 

ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง


สมัครสอบ

โครงการ วมว. โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์

***ดาวน์โหลดประกาศรับสมัคร วมว ปี 2560
***เข้าสู่ระบบรับสมัคร

psu14 1