ประกาศเลขที่นั่งสอบ และสถานที่สอบ ปีการศึกษา 2560

ประชาสัมพันธ์การสอบคัดเลือก ปีการศึกษา 2560


ประกาศเลขที่นั่งสอบ และสถานที่สอบ

***ตรวจสอบเลขที่นั่งสอบ และสถานที่สอบ Hot news

 

 เอกสารชี้แจงการเข้าสอบ ปีการศึกษา 2560

***ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ
***ตารางสอบ
***แผนผังอาคาร ม.1
***แผนผังอาคาร ม.4
***แผนที่ตั้งโรงเรียน