ประกาศผลการสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศผลการสอบคัดเลือก โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ประจำปีการศึกษา 2560


psu21 1

***ประกาศผลการสอบคัดเลือก ปีการศึกษา 2560 Hot news

***คำชี้แจงการรายงานยืนยันสิทธิ์ (แก้ไข ณ วันที่ 29 ธ.ค. 2559)

***แบบฟอร์มชำระเงิน ม.1 (วันที่ 28 ธ.ค. 2559 - 7 ม.ค. 2560)
***แบบฟอร์มชำระเงิน ม.4 (วันที่ 28 ธ.ค. 2559 - 7 ม.ค. 2560)

***แบบฟอร์มชำระเงิน 5 อันดับแรก ม.1 (วันที่ 28 ธ.ค. 2559 - 7 ม.ค. 2560)
***แบบฟอร์มชำระเงิน 1 อันดับแรก ม.4 (วันที่ 28 ธ.ค. 2559 - 7 ม.ค. 2560)

***เอกสารยืนยันสิทธิ์
***แบบรับรองความเป็นบุคคลากร
***แบบฟอร์มบริจาคกลุ่มอุปการคุณ

***แบบสอบถามสมาคมเครือข่ายผู้ปกครอง