ประกาศเรื่องการรับรายงานตัวนักเรียนในวันที่ 7 ม.ค 2560

ประกาศเรื่องการรับรายงานตัวนักเรียนในวันที่ 7 ม.ค 2560


6 new

เพื่อเป็นแนวปฎิบัติสำหรับนักเรียนและผู้ปกครองเนื่องจากในตอนนี้ภาคใต้ประสบปัญหาน้ำท่วม และไม่สามารถเดินทางมารายงานตัวได้ในวันที่ 7 ม.ค 2560
ทางโรงเรียนขอประกาศดังนี้

***ดาวน์โหลดเอกสาร Hot news

งานรับสมัครสอบคัดเลือกโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์