การเตรียมเอกสารเพื่อรายงานตัวยืนยันสิทธิ์ นักเรียน ม.1 และม.4 ปีการศึกษา 2560

การเตรียมเอกสารเพื่อรายงานตัวยืนยันสิทธิ์ นักเรียน ม.1 และม.4 ปีการศึกษา 2560


6 new

เอกสารรายงานตัว ประกอบด้วย 2 ส่วน

***ส่วนที่ 1 รายงานตัวของนักเรียนตัวจริง (7 มกราคม 2560)Hot news
***ส่วนที่ 2 รายงานตัวของนักเรียนสำรอง (9 มกราคม 2560)Hot news

 


ข่าวเพิ่มเติม

ประกาศผลการสอบคัดเลือก สำหรับกลุ่มทดสอบความรู้