ประกาศผลการสอบคัดเลือก “โครงการ วมว. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐”

ประกาศผลการสอบคัดเลือก “โครงการ วมว. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐”


1

ตามที่ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้สอบคัดเลือกเพื่อเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ รอบแรกและรอบสองบัดนี้ได้ดำเนินการประมวลผลการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ได้รับคัดเลือกตัวจริง เฉพาะในส่วนของโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ (โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่) จำนวน ๖๐ คน และผู้ได้รับคัดเลือกสำรอง จำนวน 55 คนดังนี้

***ประกาศผลการสอบคัดเลือก โครงการ วมว. ประจำปีการศึกษา 2560

***รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบสอง และบัญชีรายชื่อลำดับสำรอง 

***กำหนดการรายงานตัวและมอบตัว

 

***รายละเอียด/แนวปฏิบัติ ในการรายงานตัว ยืนยันสิทธิ์

***หนังสือยืนยันสิทธิ์

***หลักเกณฑ์/แนวทางปฏิบัติในการเป็น นร.โครงการ วมว.