รับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารของโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์

6 new

รับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารของโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์


ด้วยโรงเรียน มีความประสงค์รับสมัครผู้ประกอบการ เพื่อจำหน่ายอาหารในศูนย์อาหารของโรงเรียน เริ่มต้นสัญญาปีการศึกษา 2560  รายละเอียดมีดังนี้

***ดาวน์โหลดเอกสาร

รับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารของโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์