มอ.ว ต้อนรับคณะนักศึกษา มอ.ปัตตานี มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับนวัตกรรมทางการศึกษา

มอ.ว ต้อนรับคณะนักศึกษา มอ.ปัตตานี มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับนวัตกรรมทางการศึกษา


1

วันที่ 26 เมษายน 2560 โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ได้ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาวิชาโทเทคโนโลยีและการสื่อสาร ภาคเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มอ.ปัตตานี จำนวน 46 คน มาศึกษาดูงาน "นวัตกรรมทางการศึกษาและการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ใหม่ของโรงเรียน"

 ประมวลภาพ