รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเข้าปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2560

6 new

รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเข้าปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2560


ด้วยโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเข้ามาปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา คือ
ครูสาขาคณิตศาสตร์ 2 อัตรา
ครูสาขาสังคมศึกษา 1 อัตรา

***ดาวน์โหลดรายละเอียดการสมัคร