รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเข้าปฏิบัติงาน (ครูสาขาชีววิทยา)

6 new1

รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเข้าปฏิบัติงาน (ครูสาขาชีววิทยา)


ด้วยโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเข้ามาปฏิบัติงานตำแหน่งครูประจำการ จำนวน 1 อัตรา
***ดาวน์โหลดรายละเอียด