มอ.ว จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “การสร้างแรงบันดาลใจการทำโครงงาน” โดย ดร.ทีปานิส ชาชิโย

มอ.ว จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “การสร้างแรงบันดาลใจการทำโครงงาน” โดย ดร.ทีปานิส ชาชิโย


S 3555363

วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “การสร้างแรงบันดาลใจการทำโครงงาน” โดย ดร.ทีปานิส ชาชิโย (เจ้าของผลงาน Chachiyo’ Formula)
ณ ห้องราชพฤกษ์ โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์
กลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 5 และนักเรียนห้องเรียน วมว. จำนวน 600 คน
เพื่อให้คุณครูและนักเรียนเกิดแรงบันดาลใจที่จะผลิตโครงงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ดีและน่าสนใจ จำเป็นต้องมีต้นแบบที่ประสบความสำเร็จ เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ มาช่วยกระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดขึ้น

View the embedded image gallery online at:
http://psuwit.ac.th/index.php/11/600-158#sigFreeId8ac9255355