รับสมัครครูฟิสิกส์ จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครครูฟิสิกส์ จำนวน 1 อัตรา


6 new1

ด้วยโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเข้ามาปฏิบัติงาน
ที่โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ตำแหน่งครูประจำการ จำนวน 1 อัตรา เป็นคุณครูสาขาวิชาฟิสิกส์

***รายละเอียดการสมัคร Hot news
***ดาวน์โหลดใบสมัคร Hot news