มอ.ว รับสมัครบุคลากรตำแหน่งครูคณิตศาสตร์

6 new1

รับสมัคร ตำแหน่งครูคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา  2560


ด้วยโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเข้ามาปฏิบัติงาน
ที่โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ตำแหน่งครูประจำการ จำนวน 1 อัตรา
รายละเอียดดังนี้

***รายละเอียดการรับสมัคร Hot news