รับสมัครคัดเลือกครูสาขาสุขศึกษาฯ และครูสาขาคณิตศาสตร์

รับสมัครคัดเลือกครูสาขาสุขศึกษาฯ และครูสาขาคณิตศาสตร์


6 new1

ด้วยโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเข้ามาปฏิบัติงาน ตําแหน่งครูประจําการ จํานวน 2 อัตรา ดังนี้

***ดาวน์โหลดรายละเอียด