โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน

new32

ผลงานและความดี สมศักดิ์ศรีรางวัลพระราชทาน
โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน
ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2559
รางวัลเกียรติยศอันทรงคุณค่า