เลื่อนการประกาศรหัสประจำตัวสอบ

6 new1

เลื่อนการประกาศรหัสประจำตัวสอบ


โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ขอเลื่อนการประกาศรหัสประจำตัวสอบ จากวันที่ 1 ธันวาคม 2560 เป็นวันที่ 5 ธันวาคม 2560