ประกาศรหัสประจำตัวสอบ และสถานที่สอบ

psu33

โรงเรียน มอ วิทยานุสรณ์ประกาศรหัสประจำตัวสอบ และสถานที่สอบเพื่อเข้าศึกษาต่อในโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์

ปีการศึกษา 2561

>>เข้าสู่ระบบตรวจสอบรหัสประจำตัวสอบ และสถานที่สอบ