1 ทศวรรษ มอ.ว

12699

วันที่ 26 มกราคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์

โรงเรียนได้จัดกิจกรรมพิธีสงฆ์ ณ โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ และงานเลี้ยงสังสรรค์
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา