ผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 และกลุ่มทดสอบความรู้

6 new1

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 และกลุ่มทดสอบความรู้

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ประกาศผลสอบ ทดสอบความรู้ ป.5, ม.2 

และดาวน์โหลดเอกสาร รายงานตัว

1.ประกาศผลการสอบคัดเลือก 

2.ผลการสอบ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

3.ผลการสอบ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

4.คำชี้แจงการรายงานตัวยืนยันสิทธิ์

5.เอกสารยืนยันสิทธิ์

6.แบบฟอร์มชำระเงิน ม.1-2561

7.แบบฟอร์มชำระเงิน ม.4-2561

8.แบบสอบถามเครือข่ายผู้ปกครอง

9.แบบรับรองความเป็นบุคคลากร (เฉพาะกลุ่มบุคคลากร)

10.แบบฟอร์มบริจาคกลุ่มอุปการะคุณ (เฉพาะกลุ่มอุปการะคุณ)

11.แบบฟอร์มชำระเงิน 5 อันดับแรก ม.1 (ได้รับทุนมูลนิธิฯ)

12.แบบฟอร์มชำระเงิน 1 อันดับแรก ม.4 (ได้รับทุนมูลนิธิฯ)

ประกาศผลทดสอบความรู้นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 5
เข้าศึกษาต่อปีการศึกษา 2562 Hot news

 

1.ประกาศผล ทดสอบความรู้ ป.5, ม.2 Hot news

2.คำชี้แจงการรายงานตัวยืนยันสิทธิ์

3.แบบฟอร์มชำระเงิน ม.1 (วันที่ 27-31 ม.ค.61)

4.เอกสารยืนยันสิทธิ์

5.แบบสอบถามเครือข่ายผู้ปกครอง

6. แบบฟอร์มบริจาคกลุ่มอุปการคุณ (เฉพาะกลุ่มอุปการะคุณ)