มอ.ว กำหนดการมอบตัวและปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561

6 new1

กำหนดการมอบตัวและปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561


นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

วันเสาร์ที่  31 มีนาคม 2561
เวลา 08:00 -12:00 น.
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี (Hall A)