SCIENCE WEEK 2018 สวนสนุกวิทยาศาสตร์

17 สิงหาคม 2561 โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ จัดกิจกรรม

"SCIENCE WEEK 2018 สวนสนุกวิทยาศาสตร์"

เตรียมพบกับกิจกรรมที่จะมาสร้างความรู้และความสนุกให้กับน้องๆ

psu39