รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเข้าปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2561

 6 new1

ด้วยโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งครูประจำการ จำนวน 2 อัตรา รายละเอียดดังนี้

***รายละเอียดการรับสมัครงาน Hot news