มอ.ว ประกาศรหัสประจำตัวผู้สอบนักเรียน ม.1 และม.4 ประจำปีการศึกษา 2562

มอ.ว ประกาศรหัสประจำตัวผู้สอบนักเรียน ม.1 และม.4 ประจำปีการศึกษา 2562

*** ติดต่องานรับสมัครสอบคัดเลือก 082 428 5454

>> เข้าสู่ระบบตรวจสอบรหัสและสถานที่สอบ

psu42 1