ใบแจ้งค่าเทอมภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ใบแจ้งค่าเทอมภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ม.ต้น  ม.ปลาย 

    ใบแจ้งค่าเทอม 2.61 ม.1 ห้อง 1

    ใบแจ้งค่าเทอม 2.61 ม.1 ห้อง 2

    ใบแจ้งค่าเทอม 2.61 ม.1 ห้อง 3

    ใบแจ้งค่าเทอม 2.61 ม.1 ห้อง 4

    ใบแจ้งค่าเทอม 2.61 ม.1 ห้อง 5

    ใบแจ้งค่าเทอม 2.61 ม.1 ห้อง 6

 

    ใบแจ้งค่าเทอม 2.61 ม.2 ห้อง 1

    ใบแจ้งค่าเทอม 2.61 ม.2 ห้อง 2

    ใบแจ้งค่าเทอม 2.61 ม.2 ห้อง 3

    ใบแจ้งค่าเทอม 2.61 ม.2 ห้อง 4

    ใบแจ้งค่าเทอม 2.61 ม.2 ห้อง 5

    ใบแจ้งค่าเทอม 2.61 ม.2 ห้อง 6

 

    ใบแจ้งค่าเทอม 2.61 ม.3 ห้อง 1

    ใบแจ้งค่าเทอม 2.61 ม.3 ห้อง 2

    ใบแจ้งค่าเทอม 2.61 ม.3 ห้อง 3

    ใบแจ้งค่าเทอม 2.61 ม.3 ห้อง 4

    ใบแจ้งค่าเทอม 2.61 ม.3 ห้อง 5

    ใบแจ้งค่าเทอม 2.61 ม.3 ห้อง 6

    ใบแจ้งค่าเทอม 2.61 ม.4 ห้อง 2

    ใบแจ้งค่าเทอม 2.61 ม.4 ห้อง 3

    ใบแจ้งค่าเทอม 2.61 ม.4 ห้อง 4

    ใบแจ้งค่าเทอม 2.61 ม.4 ห้อง 5

    ใบแจ้งค่าเทอม 2.61 ม.4 ห้อง 6

    ใบแจ้งค่าเทอม 2.61 ม.4 ห้อง 7

 

    ใบแจ้งค่าเทอม 2.61 ม.5 ห้อง 2

    ใบแจ้งค่าเทอม 2.61 ม.5 ห้อง 3

    ใบแจ้งค่าเทอม 2.61 ม.5 ห้อง 4

    ใบแจ้งค่าเทอม 2.61 ม.5 ห้อง 5

    ใบแจ้งค่าเทอม 2.61 ม.5 ห้อง 6

    ใบแจ้งค่าเทอม 2.61 ม.5 ห้อง 7

 

    ใบแจ้งค่าเทอม 2.61 ม.6 ห้อง 1(วมว.)

    ใบแจ้งค่าเทอม 2.61 ม.6 ห้อง 2

    ใบแจ้งค่าเทอม 2.61 ม.6 ห้อง 3

    ใบแจ้งค่าเทอม 2.61 ม.6 ห้อง 4

    ใบแจ้งค่าเทอม 2.61 ม.6 ห้อง 5

    ใบแจ้งค่าเทอม 2.61 ม.6 ห้อง 6

    ใบแจ้งค่าเทอม 2.61 ม.6 ห้อง 7

    ใบแจ้งค่าเทอม 2.61 ม.6 ห้อง 8(วมว.)

หมายเหตุ สำหรับนักเรียน ม.3 การชำระค่าธรรมเนียมการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 และชำระค่ายืนยันสิทธิ์Hot news