ประกาศผลการสอบคัดเลือกโครงการ วมว. (รอบแรก) ปีการศึกษา 2562

Pop up (resize) 2562

>> ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

>> ผลการสอบ

>> กำหนดการและรายละเอียด

>> การสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการสอบรอบสอง

>> แบบฟอร์มขอดูคะแนนสอบ