ผลการสอบคัดเลือก นักเรียน ม.1 และม.4 ประจำปีการศึกษา 2562

psu42 1

>> 1 ประกาศผลการสอบ

>> 2 ประกาศผลสอบ ม.1 ปีการศึกษา 2562

>> 3 ประกาศผลการสอบ ม.4 ปีการศึกษา 2562

>> 4 คำชี้แจงรายงานยืนยันสิทธิ์ (Update 27/12/61|12:11)

>> 5 เอกสารยืนยันสิทธิ์

>> 6 แบบฟอร์มการชำระเงิน ม.1

>> 7 แบบฟอร์มการชำระเงิน ม.4

>> 8 แบบฟอร์มชำระเงิน 5 อันดับแรก ม.1

>> 9 แบบฟอร์มชำระเงิน 1 อันดับแรก ม.4

>> 10 แบบรับรองความเป็นบุคลากร

>> 11 แบบฟอร์มบริจาคกลุ่มอุปการคุณ