ขอเชิญร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ"เปิดโลกวิชาการ มอ.วิทยานุสรณ์ ครั้งที่ 12"

  • Print

4

 >> เข้าสู่ระบบลงทะเบียนการแข่งขัน

วันที่ 25 มกราคม 2562 โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์จัดงาน “เปิดโลกวิชาการ มอ.วิทยานุสรณ์ ครั้งที่ 12” เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนและผู้เข้าร่วมงานเกิดการเรียนรู้ทางด้านวิชาการ  พัฒนาขีดความสามารถด้านวิชาการของนักเรียน และกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยมีการจัดแข่งขันทักษะวิชาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวน 12 รายการ  ให้กับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-6) ณ โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์