ดาวห์โหลดเอกสาร (นักเรียนกลุ่มสำรอง) จากการสอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2562

6 new1

ดาวห์โหลดเอกสาร (นักเรียนกลุ่มสำรอง) จากการสอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2562

1 คำชี้แจงการรายงานยืนยันสิทธิ์(สำรอง)

2.1 แบบฟอร์มชำระเงิน ม.1 (วันที่ 15-18 ม.ค.62)

2.2 แบบฟอร์มชำระเงิน ม.4 (วันที่ 15-18 ม.ค.62)

3. เอกสารยืนยันสิทธิ์สำรอง

4. แบบฟอร์มบริจาคกลุ่มอุปการคุณ(สำรอง)

5. แบบรับรองความเป็นบุคลากร(สำรอง)


ข้อมูลเพิ่มเติม

ผลการสอบคัดเลือก นักเรียน ม.1 และม.4 ประจำปีการศึกษา 2562