มอ.ว รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าปฏิบัติงาน (ครูคณิตศาสตร์)

1

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเข้าปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2562
ด้วยโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเข้ามาปฏิบัติงาน ที่โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ตำแหน่งครูประจำการ จำนวน 1 อัตรา

>> ดาวน์โหลดรายละเอียดดังนี้ Hot news

>> ดาวน์โหลดใบสมัคร Hot news