มอ.ว รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าปฏิบัติงาน (ครูสังคมฯ/ครูวิทยาศาสตร์)

1

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเข้าปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2562
ด้วยโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเข้ามาปฏิบัติงาน ที่โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ตำแหน่งครูประจำการ จำนวน 4 อัตรา

>> ดาวน์โหลดรายละเอียดดังนี้ Hot news

>> ดาวน์โหลดใบสมัคร Hot news