มอ.ว รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าปฏิบัติงาน (เจ้าหน้าที่บัญชี)

2

โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเข้ามาปฏิบัติงาน ที่โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี จำนวน 1 อัตรา

ดาวน์โหลดรายละเอียดการรับสมัคร Hot news