ขอเรียนเชิญประชุมผู้ปกครอง นักเรียนหอพัก ปีการศึกษา2563

icon03 1

งานหอพักโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
ขอเรียนเชิญผู้ปกครองนักเรียนหอพัก
ประชุมหอพักในวันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563
เวลา 10.00 - 12.00 น.

>> รายละเอียดและกำหนดการ Hot news

 

ผู้ปกครองสามารถเข้าร่วมการประชุมได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

Facebook : https://www.facebook.com/krunicsonlinext/videos/327360588231871/

qr facebook

Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=nx98ApcgHJ8&feature=youtu.be

qr youtube