การคืนเงินค่าหอพัก (ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563)

icon03 1

เรื่อง การคืนเงินค่าหอพัก (ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563)

เนื่องด้วยสถานการณ์เรื่องของ covid-19 ซึ่งทำให้มีผลกระทบต่อการเปิดภาคเรียนของเทอม 1 ปีการศึกษา 2563 นั้น และทางงานการเงินหอพักได้ทำการปรับอัตราค่าหอพักของเทอม 1 ปีการศึกษา 2563 แต่จะมีผู้ปกครองบ้างส่วนที่ชำระเงินเข้ามาก่อนที่ทางหอพัก โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ได้ประกาศปรับลดอัตราค่าหอพัก หรือนำใบเก่าไปชำระ ดังนั้นทางงานการเงินจึงได้ดำเนินการคืนเงินค่าหอพักสำหรับนักเรียนที่ชำระเกิน โดยข้อมูลการชำระถึง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 สำหรับคนที่ชำระเกินหลังจากวันที่ 1 มิถุนายน 2563 หากมีข้อมูลปรากฏ หอพักจะทำการสำรวจแล้วคืนเงินอีกครั้งหนึ่งภายใน เดือน มิถุนายน 2563

>> ดาวน์โหลดรายละเอียด Hot news

 

ติดต่องานการเงิน 086-9638071 (ขอความกรุณาติดต่อในเวลาราชการ)