ประชาสัมพันธ์งานหอพัก มอ.ว เรื่องเอกสารสัญญามอบตัวและตรวจสอบรายชื่อห้องพักของนักเรียนใหม่ 2563

icon03 1

ประชาสัมพันธ์งานหอพัก มอ.ว

เรื่องเอกสารสัญญามอบตัวและตรวจสอบรายชื่อห้องพักของนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2563

>> สัญญามอบตัว นร. ใหม่ หอพัก มอ.ว Hot news

>> ระบบตรวจสอบรายชื่อห้องพักนักเรียนใหม่ มอ.ว Hot news

หมายเหตุ สำหรับนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2563 ให้นักเรียนปริ้นท์เอกสารสัญญามอบตัวพร้อมเขียนรายละเอียด และติดรูปถ่ายนักเรียน ขนาด 1.5 นิ้ว ส่งในวันที่ 28 มิ.ย. 2563 หรือ 30 มิ.ย. 2563 (วันเข้าหอพัก รร. มอ.ว วันแรก)

เบอร์ติดต่อ 089-157-3308 (ครูแอน)