ใบนำชำระค่าหอพัก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

icon03 1

ใบนำชำระค่าหอพัก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

1.ใบนำชำระค่าหอพัก(นร.เริ่มเข้าหอพักปี 62 จ่ายมัดจำแล้ว )

2.ใบนำชำระค่าหอพัก (นร.เริ่มเข้าหอพักปี 62 ยังไม่จ่ายมัดจำ)

3.ใบนำชำระค่าหอพัก ม.2 ม.3 ม.5 (กรณีเป็นนักเรียนหอพักอยู่แล้ว)

4.ใบนำชำระค่าหอพัก วมว.ใหม่ ม.4 (แก้ไข ณ วันที่ 30 ม.ค. 2562)

5.ใบนำชำระค่าหอพัก วมว. ขึ้น ม.5

6.ใบนำชำระค่าหอพัก วมว. ขึ้น ม.6

7.ใบนำชำระค่าหอพัก นักเรียนทุนต่อเนื่อง

8.ใบนำชำระค่าหอพัก นักเรียนทุนใหม่(จ่ายมัดจำแล้ว)

9.ใบนำชำระค่าหอพัก นักเรียนทุนใหม่(ยังไม่จ่ายมัดจำ)

อัตราค่าหอพัก