สาขาวิชาชีววิทยา จัดการสอนปฏิบัติการเรื่อง โครงสร้างอสุจิ ม.5

การเรียนรู้ประจำสัปดาห์ สาขาวิชาชีววิทยา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์


page

สาขาวิชาชีววิทยา จัดการสอนปฏิบัติการเรื่อง โครงสร้างอสุจิ ม.5

สอนโดยคุณครูอธิพงศ์ หนูนุ่น และนศฝ ศดานันท์ แก้วศรี
ครูผู้ช่วยสอน คุณครูภัสมน เมืองทอง